Om oss

Bamble Andelsgård ble etablert i januar 2016. Andelsgården ligger sentralt ved Eik gård på Sundby og er eid av sine andelshavere. Vi tar vare på jorda og dens næringsstoffer og vi har et stort fokus på gjenbruk.

Andelene våre er prissatt lavt, og vi gir bort flere gratisandeler i året. Vi ønsker at flest mulig skal kunne bruke åkeren vår både til å høste og være sosiale, men også som en læringsarena. Flere barnehager, Nustad gård dagaktivitetssenter og VIVA (Virksomhet for Innvandring, Voksenopplæring og Aktivisering) er andelshavere.

På åkeren vår dyrkes det et variert utvalg av usprøytede grønnsaker, og andelshaverne deler avlingen mellom seg. Vi har en gartner som tar seg av den daglige jobben på åkeren. Andelshaverne stiller på dugnad dersom de har tid og lyst til det.

Se også vedtektene.

 

Kontakt 

Epost: bamble-ag@hotmail.com

Daglig leder: Gry Solheim – mobil 978 24 466

Gartner: Gartner for sesongen 2019 er Tuva Engebretsen

Styret: 
Styreleder: Heidi Bakkejord – mobil  911 79 282
Styremedlemmer: Rita Vareide, Dominique Hardy, Marianne Seierstad, Maria Guribye og Sara Danesh
Varamedlemmer: Gry Solheim og Kathelijne Janssens